Skip to main content Skip to main navigation

Transportörsansvar

Vi utreder reklamationer för åkerier, speditörer och flyttserviceföretag och hanterar både transportöransvarsärenden och varuförsäkringar

Våra handläggare besitter gedigen kompetens inom samtliga regelverk rörande väg-, flyg- och sjötransporter. Vi sköter kontakten med alla inblandade parter i ett skadeärende, anmäler till försäkringsbolaget vid behov och ser till att hålla skadekostnaderna nere. Snabba och korrekta uppgörelser ger nöjda kunder och säkerställer ett gott rykte vilket skyddar våra kunders varumärken. Har ni anlitat en underleverantör hanterar vi givetvis regressen åt er också. Våra effektiva rutiner avlastar er och sparar värdefull tid.

Har du frågor eller
behöver du hjälp?

 

Kontaktperson:

Claims Link Sverige

Telefon:

08-501 115 22

Epost: