Våra tjänster

Våra tjänster

Grupplösningar

Vi reglerar grupp- och affinitylösningar på uppdrag av flera olika försäkringsgivare. Vi är inriktade på hantering av såväl frekvensskador i produkt-, allrisk- och gruppförsäkringar som olycksfallsskador.

Läs mer

Motorskadereglering

Vi erbjuder en tjänst specialiserad på yrkestrafik vars huvudsyfte är att hjälpa åkerier med skadeadministration.

Läs mer

Transportörsansvar

Vi utreder reklamationer för åkerier, speditörer och flyttserviceföretag och hanterar både transportöransvarsärenden och varuförsäkringar.

Läs mer

Egendom och ansvar

Vi erbjuder en specialiserad skadeadministrativ tjänst inom egendoms- och ansvarsförsäkring. Vår expertkompetens omfattar företagsförsäkring, fastighetsförsäkring, entreprenadförsäkring och avbrottsförsäkring.

Läs mer

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Claims Link i Norden
Claims Link i Norden