Skip to main content Skip to main navigation

Anmäl skada

Behöver du hjälp?

Ring oss på telefon: 08-501 115 22
E-post: info@claimslink.se

Grupplösningar

SureThing, DLL och Fotografförbundet

Anmäl skada

Motorskador

Gäller samtliga motorkunder

Anmäl skada

Ansvarsskador

Gäller samtliga ansvarsskador

Anmäl skada

Egendomsskador

Gäller samtliga egendomsskador

Anmäl skada

Transportöransvar

Gäller samtliga transportkunder

Kommer snart