Egendom och ansvar

Vi erbjuder en specialiserad skadeadministrativ tjänst inom egendoms- och ansvarsförsäkring.

Vår expertkompetens omfattar företagsförsäkring, fastighetsförsäkring, entreprenadförsäkring och avbrottsförsäkring. När vi företräder er som försäkringstagare hanterar vi hela händelsen vilket innefattar att gör vi en oberoende bedömning av försäkringsomfattningen och eventuellt ansvar, vi anmäler till rätt instans, vi bevakar en korrekt ersättning och hjälper er att hantera skador som understiger självrisk i försäkringen. Vi hanterar även regresser och kan bistå med en second opinion och omprövning av särskilda fall. Våra kunder är allt från företagare och fastighetsägare till kommuner.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Stockholm

Besöksadress:
Gustav III:s Boulevard 42
169 73 Solna

E-post: info@claimslink.se
Telefon: 08-501 115 22

Claims Link i Norden
Claims Link i Norden