Motorskadereglering

Vi erbjuder en tjänst specialiserad på yrkestrafik vars huvudsyfte är att hjälpa åkerier med skadeadministration.

Förarna ringer in och anmäler skador och kan snabbt återgå till arbetet medan vi skyddar våra kunders varumärke genom ett professionellt bemötande av skadelidande i snabb anslutning till inträffad skada. Vi sköter kontakten med försäkringsbolag och granskar både krav och ersättning. Skador rapporteras till Claims Link oberoende av vilket försäkringsbolag ni har. Vi ger råd och stöd i olika skadesituationer, med hjälp av vår skadestatistik identifieras särskilt riskfyllda moment i organisationen vilket underlättar arbetet för att minimera riskerna för framtida skador. Spendera er tid på det ni gör bäst så hjälper vi er med en specialiserad skadereglering och administration!

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Stockholm

Besöksadress:
Gustav III:s Boulevard 42
169 73 Solna

E-post: info@claimslink.se
Telefon: 08-501 115 22

Claims Link i Norden
Claims Link i Norden