Om oss

Som ett oberoende skaderegleringsbolag är vi på Claims Link en mellanhand mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Vi erbjuder alltid en korrekt och opartisk bedömning vilket är en trygghet för dig som försäkringstagare. Vi har lång erfarenhet och solid kompetens inom skadehantering och vi erbjuder individuella lösningar.

Kostnads­effektivitet

Claims Link har löpande möten med ert försäkringsbolag för att effektivisera samtliga skadehanteringsrutiner

Professionell hantering

Vi sätter samman våra kundteam med erfarna skadereglerare från olika delar av försäkringsbranschen

Sänk hanterings­kostnaderna och frigör tid

Claims Link kan erbjuda en helhetslösning för alla era störningar, incidenter och skador så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet

Aktiv bevakning

Vårt kundteam arbetar proaktivt för att säkerställa att all skadehantering utförs snabbt, effektivt och med högsta kvalitet

Småskador under självrisk

Vårt kundteam bistår er med bedömning, korrespondens och förslag till beslut för skador som understiger självrisk eller som inte omfattas av er försäkring

Vi är en del av Söderberg & Partners

Vi är en del av Söderberg & Partners, en av Nordens ledande rådgivare och förmedlare inom försäkring och finans vilket ger dig som kund fördelar när det gäller tjänster och service.

Vi arbetar med hög integritet och transparens enligt Söderberg & Partners grundvärderingar:

  • Modig
  • Driven
  • Ansvarsfull
  • Hjälpsam
Mer om Söderberg & Partners

Regresser

Vunna regresser säkerställer att rätt part/försäkringsbolag belastas kostnaden, vilket markant minskar era skadekostnader och förbättrar ert resultat

Kontaktvägar

Skadan rapporteras alltid till Claims Link oberoende av vilket försäkringsbolag ni har. Ni anmäler händelsen till oss på det sätt som är enklast för er – ett nummer, en kontaktväg

Skadestatistik

Vi tillhandahåller skadestatistik och skaderapporter som underlättar ert systematiska säkerhetsarbete och förbättrar utgångsläget inför kommande försäkringsupphandlingar

Skadeförebyggande

Informationen gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera eventuella risker i er verksamhet och anpassa skadeförebyggande åtgärder samt relevanta utbildningar

Effektiv, korrekt och personlig skadehantering

Vi är ett oberoende skaderegleringsföretag

  • Varje kund får ett dedikerat team som lär känna dig och dina kunder för en personlig och skräddarsydd service
  • Vi är vana att förhandla med motparter och minimera skadekostnader
  • Vi representerar en part i ett försäkringsfall men definierar båda parter som kunder, vi för dialog med samtliga involverade – för en snabb och rättvis utredning
  • Vi har ett egenutvecklat, effektivt och modernt IT-system som säkrar en kontinuerlig vidareutveckling av våra processer
  • Våra anställda har relevant utbildning och gedigen erfarenhet av de skadeprogram de administrerar och reglerar
  • Beslut måste bygga på fakta, med våra mätverktyg håller vi oss ständigt uppdaterade för att erbjuda högsta kvalitet i allt vi gör
Claims Link i Norden
Claims Link i Norden