Skip to main content Skip to main navigation

Motorskadereglering

Vi erbjuder en tjänst som är specialiserad på yrkestrafik där vi hjälper åkerier med skadeadministration

Förarna ringer in och anmäler skador och kan snabbt återgå till arbetet medan vi skyddar våra kunders varumärke genom ett professionellt bemötande av skadelidande i snabb anslutning till inträffad skada. Vi sköter kontakten med försäkringsbolag och granskar både krav och ersättning. Skador rapporteras till Claims Link oberoende av vilket försäkringsbolag ni har. Vi ger råd och stöd i olika skadesituationer, med hjälp av vår skadestatistik identifieras särskilt riskfyllda moment i organisationen vilket underlättar arbetet för att minimera riskerna för framtida skador. Spendera er tid på det ni gör bäst så hjälper vi er med en specialiserad skadereglering och administration!

Har du frågor eller
behöver du hjälp?

 

Kontaktperson:

Claims Link Sverige

Telefon:

08-501 115 22

Epost: